บริการรถสไลด์

เรามีรถสไลด์เพื่อบริการ โดยเราสามารถให้บริการได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถยก

บริการรถยก ตลอด 24 ชั่วโมง จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถยก รถลาก รถสไลด์ คือ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาเราสามารถไปช่วยเหลือท่านได้ภายในไม่กี่นาที เรามีพนักงานที่เป็นมืออาชีพ ได้รับการอบรมการดูแลลูกค้าในเรื่องของการให้บริการและวิธีการในการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้บริการ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถเกี่ยวข้าว

บริการรถเกี่ยวข้าว ทั่วราชอาณาจักร จุดเด่นรถเกี่ยวข้าว ของ thaitransport.net คือ เป็นรถเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่ ที่สามารถเกี่ยวข้าว ได้อย่างรวดเร็วประสิทธิภาพสูง สามารถตกลงราคากันได้ บริการอย่างเป็นกันเอง สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถไถ

บริการรถไถ ไถนา ปรับพื้นที่ จุดเด่นรถไถ ของ thaitransport.net คือ มีรถไถรองรับทันที ไม่ต้องรอคิว ให้บริการทั่วราชอาณาจักร ทีมงานที่ดำเนินมืออาชีพ งานออกมาเนียนรวดเร็ว เพราะทีมงานเรามีประสบการณ์ มากว่าสิบปี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถสีข้าวโพด

บริการรถสีข้าวโพด รับสีข้าวโพดทั่วราชอาณาจักร จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถสีข้าวโพด รถสีข้าวโพดของเราทันสมัย ผู้ใช้บริการจะได้รับการสีข้าวโพดที่รวดเร็ว จากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการรับงานสีข้าวโพด เป็นอย่างดี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถแบคโฮ

บริการรถแม็คโคร ขุด ตัก ปรับที่ หรืออื่นๆ จุดเด่นของ ​thaitransport.net ในเรื่องบริการรถแม็คโคร คือ มีรถแม็คโคร มากมายที่พร้อมให้บริการลูกค้า ทันที จากทีมงานที่คลุกคลีอยู่กับรถมาแม็คโครมานับสิบๆปี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถหกล้อ

บริการรถหกล้อขนของ ขนสินค้าการเกษตร ย้ายบ้าน จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถหกล้อ คือ เรามีรถหกล้อที่พร้อมใช้งานได้ทันที ได้รับบริการที่รวดเร็ว แต่มาตรฐานระดับสากลดูแลให้บริการอย่างเป็นกันเอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถกระบะ

บริการรถกระบะ ขนของ ย้ายของ ย้ายบ้าน จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถหกล้อ คือ เรามีรถกระบะที่พร้อมใช้งานได้ทันที ได้รับบริการที่รวดเร็ว ให้บริการอย่างเป็นกันเอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

 

การขนส่งต้องขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลัง

การขนส่งต้องขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลัง

สินค้าคงคลังที่สำรองไว้เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าบริษัทมีจำนวนสินค้าที่เพียงพอไว้รองรับการให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ตลอดเวลา หากบริษัทสำรองสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลให้บริษัทสูญเสียรายได้หรือลูกค้าได้ระยะทางที่ไกลกว่าระหว่างคลังสินค้าและผู้ขาย ก็อาจจะทำให้มีการเพิ่มสินค้าคงคลังมากขึ้น เนื่องจากระยะทางเวลานำที่นานกว่าและมีความยุ่งยากมากกว่าเท่านั้นเอง ต่อมาผู้ประกอยการควรรู้จักผลกระทบของการจัดการสินค้าคงคลังต่อปริมาณความต้องการในการซื้อ

ความผันผวนของความต้องการสินค้าที่ไม่แน่นอนทุกวันมีผลกระทบต่อการรักษาระดับสินค้าคงคลังของธุรกิจ การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้มั่นใจว่าองค์กรมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการในช่วงที่สินค้าขายดี และระดับสินค้าคงคลังก็ลดลงหลังจากนั้นการจัดการสินค้าคงคลังเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าส่วนเกินที่ใกล้ศูนย์เท่าที่จะเป็นไปได้และระบบทันเวลาพอดีเป็นวิธีการที่ดีที่นำมาใช้ในยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตามที่มาของจำนวนสินค้าคงคลังที่เหมาะสมนั้นยังคงเป็นเรื่องของการคาดการณ์ถึงความน่าจะเป็น หรือเรียกได้ว่าเป็นการพยากรณ์ความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคนั่นเอง

การพยากรณ์การขนส่งความต้องการซื้อสินค้า เป็นการคาดการณ์ยอดขายสินค้าและบริการทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งการพยากรณ์จะกระทำตามข้อกำหนดของสินค้าและบริการในช่วงเวลาและขอบเขตของพื้นที่การตลาด ตลอดจนการกำหนดรูปแบบของกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนโดยละเอียดซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้การพยากรณ์ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าในอนาคตสามารถกระทำให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยทั่วไปแล้วการพยากรณ์ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าเป็นหน้าที่หลักของฝ่ายตลาด เนื่องจากเป็นส่วนงานที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุด จากนั้นส่วนงานอื่นๆจึงจะนำตัวเลขจากการพยากรณ์ปริมาณความต้องการซื้อสินค้านั้นแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ การพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือการพยากรณ์เชิงคุณภาพ การพยากรณ์เชิงคุณภาพนั้นเป็นวีการพยากรณ์โดยอาศัยประสบการณ์ ความรู้สึก สัญชาตญาณ หรือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ต่อมาเป็นการพยากรณ์เชิงปริมาณ การพยากรในเชิงปริมาณนั้นเป็นวิธีการพยากรณ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้หลักการคำนวณทางสถิต เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยทางการตลาด โดยอาจทำการพยากรณ์โดยอาศัยข้อสรุปจากวิธีการวิเคราะห์แบบแยกส่วนหรือวีการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอย เป็นต้น ต่อมาเป็นหลักการจัดหมวดหมู่และบทบาทหน้าที่ของการขนส่งและสินค้าคงคลัง ประเภทของสินค้าคงคลังอาจจำแนกหมวดหมู่ตามคุณสมบัติและรูปแบบการใช้งานได้หลายประเภท เช่น สินค้าหมุนเวียน สินค้าสำรอง สินค้าระหว่างทาง สินค้าเกร็งกำไร สินค้าสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้าตามฤดูกาล หรือสินค้าตายซึ่งสามารถอธิบายได้พอสังเขป ดังนี้ คือ สินค้าหมุนเวียน ซึ่งหมายถึงสินค้าหลักของธุรกิจ ซึ่งมีไว้เพื่อการขายหรือใช้ในกระบวนการผลิตประจำวันที่มีการเติมเต็มอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการสั่งซื้อ สินค้าสำรอง สินค้าสำรองหมายถึงสินค้าที่มีไว้สำรองเพื่อความปลอดภัยซึ่งสินค้าสำรองนี้มีไว้เพื่อป้องกันสินค้าขาดตลาด เนื่องจากความไม่แน่นอนหรือความผันผวนของอัตราความต้องการสินค้า หรือการคลาดเคลื่อนในด้านระยะเวลาการส่งมอบจากคู้ค้าเหตุผลที่ธุรกิจควรมีสินค้าสำรองเพื่อเพิ่มจากสินค้าหมุนเวียนนั้นก็เพื่อความปลอดภัยหรือลดความเสี่ยงของสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคต เช่นการส่งสินค้าล่าช้าจากผู้ค้า หรือการเปลี่ยนแปลงความต้องการสินค้าอย่างเร่งด่วน เป็นต้น ต่อมาเป็นสินค้าระหว่างทาง หมายถึงสินค้าที่มีการสั่งซื้อและอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการจัดการขนส่งให้ถึงมือผู้ซื้อ ต่อมาเป็นสินค้าเกร็งกำไร ซึ่งหมายถึงสินค้าที่มีแนวโน้มว่าจะมีการปรับราคาสูงขึ้น ดังนั้น จึงต้องทำการจัดเก็บไว้เพื่อป้องกันราคาที่อาจปรับสูงขึ้น หรือมีไว้เพื่อรอจังหวะเวลาที่ราคาสูงขึ้นจึงนำออกมาจำหน่ายได้รวมถึงสินค้าที่ต้องมีไว้ตามข้อจำกัดทางการค้า ต่อมาเป็นสินค้าส่งเสริมการขาย ซึ่งหมายถึงสินค้าที่มีไว้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายตามแผนการตลาดที่ได้วางแผนไว้ โดยหวังผลว่าจะกระตุ้นให้สินค้าหลักมียอดขายเพิ่มขึ้น ต่อมาเป็นสินค้าตามฤดูกาล หมายถึงสินค้าที่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับส่วนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือที่เรียกว่าฤดูเก็บเกี่ยว เช่นข้าว หรือผลไม้บางชนิด ซึ่งหากทำการเก็บเกี่ยวก่อนหรือหลังจากช่วงเวลานั้นๆจะทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวรักษาคุณภาพของสินค้าตามฤดูกาลให้มีอายุยาวนานออกไปเพื่อให้สามารถนำออกขายได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้การนำสินค้าออกจำหน่ายนอกฤดูกาลโดยที่ยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้เช่นเดิมนั้น จะส่งผลให้ราคาสินค้าชนิดนั้นๆปรับตัวสูงขึ้นได้ ต่อมาเป็นสินค้าตาย หมายถึง วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต หรือสินค้าสำเร็จรูปที่จัดเก็บไว้ในคลังสินค้า โดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจเป็นสินค้าที่หมดอายุ เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งนับว่าไม่มีมูลค่าทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ต่อมาเป็นการวัดประสิทธิภาพและประสิทะผลของการจัดการคลังสินค้าคงคลัง สินค้าคงคลังแต่ละรายการควรได้รับการจัดการให้มีจำนวนที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อช่วยให้องค์กรมีต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลังต่ำที่สุด เมื่อมีมูลค่าสินค้าคงคลังต่ำลงในแต่ละรอบการปิดงวดบัญชี จะทำให้มูลค่าผลกำไรของธุรกิจสูงขึ้น และปรากฏในสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุลในวันสิ้นงวดบัญชี อัตราการวัดประสิทธิภาพและระสิทธิผลของการจัดการสินค้าคงคลังนั้นมีหลากหลายวิธี แต่ที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลคือ การวัดผลความพึงพอใจ จำนวนคำสั่งซื้อค้างส่งและค่าใช้จ่าย อัตราการหมุนเวียนของสินค้า อัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อยอดขาย รวมถึงอัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อต้นทุนขายเป็นต้น

ผู้ประกอบการทั้งทั้งหากต้องการที่จะอยากให้บริษัทของตนเองได้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆและสามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างง่ายดายผู้ประกอบการควรจะต้องศึกษาวิธีการ โลจิสติกส์และการขนส่งและซับพลายเชนต่างๆเพื่อให้เกิดความแม่นยำและสามารถรู้จุดประสงค์ของการค้าระหว่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อค้าขายระหว่างบริษัท ระหว่างเขต ระหว่างอำเภอ ระหว่างจังหวัดหรือระหว่างประเทศ เป็นต้น ทำให้การขนส่ง การคมนาคม ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากจึงอยากที่จะให้ผู้ประกอบการได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่งให้ดีเพื่อมาตรฐานของบริษัทและการขนส่งที่รวดเร็วและมีมาตรฐาน และวัตถุดิบที่จะส่งไปยังลูกค้าต่อไป ดังนั้นไม่ว่าท่านหรือผู้ประกอบการคนอื่นๆหากมีความต้องการที่จะให้บริษัทของตนเองก้าวหน้าขึ้นก็อย่าลืมเรื่องการขนส่งที่มีบทบาทอย่างมากในการทำธุรกิจ