บริการรถสไลด์

เรามีรถสไลด์เพื่อบริการ โดยเราสามารถให้บริการได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถยก

บริการรถยก ตลอด 24 ชั่วโมง จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถยก รถลาก รถสไลด์ คือ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาเราสามารถไปช่วยเหลือท่านได้ภายในไม่กี่นาที เรามีพนักงานที่เป็นมืออาชีพ ได้รับการอบรมการดูแลลูกค้าในเรื่องของการให้บริการและวิธีการในการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้บริการ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถเกี่ยวข้าว

บริการรถเกี่ยวข้าว ทั่วราชอาณาจักร จุดเด่นรถเกี่ยวข้าว ของ thaitransport.net คือ เป็นรถเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่ ที่สามารถเกี่ยวข้าว ได้อย่างรวดเร็วประสิทธิภาพสูง สามารถตกลงราคากันได้ บริการอย่างเป็นกันเอง สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถไถ

บริการรถไถ ไถนา ปรับพื้นที่ จุดเด่นรถไถ ของ thaitransport.net คือ มีรถไถรองรับทันที ไม่ต้องรอคิว ให้บริการทั่วราชอาณาจักร ทีมงานที่ดำเนินมืออาชีพ งานออกมาเนียนรวดเร็ว เพราะทีมงานเรามีประสบการณ์ มากว่าสิบปี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถสีข้าวโพด

บริการรถสีข้าวโพด รับสีข้าวโพดทั่วราชอาณาจักร จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถสีข้าวโพด รถสีข้าวโพดของเราทันสมัย ผู้ใช้บริการจะได้รับการสีข้าวโพดที่รวดเร็ว จากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการรับงานสีข้าวโพด เป็นอย่างดี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถแบคโฮ

บริการรถแม็คโคร ขุด ตัก ปรับที่ หรืออื่นๆ จุดเด่นของ ​thaitransport.net ในเรื่องบริการรถแม็คโคร คือ มีรถแม็คโคร มากมายที่พร้อมให้บริการลูกค้า ทันที จากทีมงานที่คลุกคลีอยู่กับรถมาแม็คโครมานับสิบๆปี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถหกล้อ

บริการรถหกล้อขนของ ขนสินค้าการเกษตร ย้ายบ้าน จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถหกล้อ คือ เรามีรถหกล้อที่พร้อมใช้งานได้ทันที ได้รับบริการที่รวดเร็ว แต่มาตรฐานระดับสากลดูแลให้บริการอย่างเป็นกันเอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถกระบะ

บริการรถกระบะ ขนของ ย้ายของ ย้ายบ้าน จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถหกล้อ คือ เรามีรถกระบะที่พร้อมใช้งานได้ทันที ได้รับบริการที่รวดเร็ว ให้บริการอย่างเป็นกันเอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

 

การจัดการการขนส่ง

การจัดการการขนส่ง

การจัดการประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการขนส่งขององค์กร

โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความประหยัดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น

 • การประหยัดด้วยขนาดในการขนส่ง การประหยัดในทางการขนส่ง
 • การประหยัดในทางโครงสร้างต้นทุนการขนส่งแต่ละประเภท
 • แนวทางการจัดเส้นทางการเดินรถ การกำหนดจำนวนเที่ยวของการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง การรวบรวมสินค้า ณ จุดจัดส่งที่เหมาะสม
 • แนวทางการคัดเลือกผู้ประกอบการการขนส่ง รวมถึงวิธีการจัดการเจรจาขาเข้าและการประสานงานให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนการวางแผนและการครอบคลุมกำไรทั้งในระดับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับกลวิธี และระดับปฏิบัติการ

ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับการควบคุมทางการเงินของผู้รับจ้างการขนส่ง ด้วยแนวคิดแบบระบบต้นทุนรวม ต้นทุนส่วนเพิ่ม และมูลค่าของการบริการตามกลยุทธ์ราคา

ประสิทธิภาพในการขนส่ง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งนั้น แม้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าในกระบวนการผลิตโดยตรงก็ตาม แต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมสนับสนุนที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่จะต้องมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ดังนั้น

ต้นทุนค่าขนส่งจึงเป็นสิ่งที่องค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม องค์กรธุรกิจก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้ลดต่ำลงได้ ด้วยการสร้างรูปแบบการขนส่งร่วมกันระหว่างคู่ค้า ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายรวมกันในส่วนนี้ลดลง นอกจากนี้

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และองค์กรนำเข้าสินค้าก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการขนส่ง

นั่นคือ เมื่อองค์กรมีการวางแผนโลจิสติกส์ที่ดี แต่เลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการขององค์กร เช่น ไม่สามารถดำเนินการขนส่งสินค้าได้หมดตามจำนวนเที่ยวที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องเพิ่มรอบการขนส่ง ทำให้ต้นทุนในการขนส่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และเมื่อต้นทุนในการขนส่งเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าสูงกว่าที่กำหนดไว้ในที่สุด ดังนั้น

เทคนิคในการบริหารจัดการคุณภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งจึงมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการขนส่ง เช่นเดียวกับการประหยัดต้นทุนด้วยการใช้ทรัพยากรนำเข้า ได้แก่

 • บุคลากร
 • เงินทุน
 • เครื่องมืออุปกรณ์
 • พัสดุ
 • การจัดการ
 • เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อมาเป็นความประหยัดด้วยขนาดการขนส่ง ความประหยัดด้วยขนาดการขนส่ง หมายถึงการขนส่งในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยการขนส่งโดยรวม เช่นน้ำหนักเป็นตัน หรือกิโลเมตร สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการลดต้นทุนคงที่ต่อหน่วยสินค้านั้น จะเห็นผลได้รวดเร็วกว่าการลดต้นทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้นต่อหน่วยสินค้า โดยกลยุทธ์การจัดการในการสร้างความประหยัดด้วยขนาดที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป 3 ประการคือ

 1. การเพิ่มขนาดยานพาหนะและการใช้ประโยชน์สูงสุดของกำลังความสามารถของรถบรรทุก
 2. การเพิ่มขนาดของกองพาหนะและใช้ประโยชน์สูงสุดของกำลังความสามารถของรถบรรทุก
 3. ความเข้มงวดในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างที่องค์กรมีอยู่ตลอดเวลา

การขนส่งทางถนนนั้นนับได้ว่ามีความได้เปรียบเกี่ยวกับขนาดและรูปแบบของยานพาหนะที่ให้บริการ นั่นคือผู้ให้บริการขนส่งทางถนนนั้น สามารถเลือกใช้ยานพาหนะให้มีความเหมาะสมกับขนาดและประเภทของสินค้าที่หลากหลายได้มากกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นๆ ตลอดจนมีความยืดหยุ่นในด้านระยะเวลาและจำนวนเที่ยวของการให้บริการที่มีอยู่สูง แต่ข้อจำกัดของผู้ให้บริการการขนส่งทางถนนก็คือ จำเป็นต้องจัดหาสถานที่เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการรวบรวมสินค้าก่อนที่จะวางแผนการขนส่งไปยังปลายทาง ซึ่งในการวางแผนนั้นก็จะต้องคำนึงถึงประเภทของสินค้า ระยะเวลาที่จะต้องไปส่งให้ถึงปลายทาง รวมถึงการจัดเส้นทางในการเดินรถเพื่อให้สามารถนำส่งสินค้าไปยังปลายทาง ทั้งในด้านจำนวนสถานที่และปริมาณสินค้าให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของตัวแปร เช่นค่าน้ำมัน ต่อต้นทุนรวมที่เกิดขึ้น ตามจำนวนของยานพาหนะและจำนวนเที่ยวของการขนส่งแล้ว จะพบว่าการขนส่งทางถนนนั้นไม่ก่อให้เกิดการประหยัดด้วยขนาดได้ในระยะไกล ต่อมาเป็นการขนส่งทางราง

เมื่อวิเคราะห์การขนส่งทางรางหรือรถไฟ

สิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างต้นทุนต่อหน่วยเมื่อเทียบกับการขนส่งทางถนน

ก็คือ การขนส่งทางรางจะสามารถสร้างการประหยัดด้วยขนาดได้มากกว่าการขนส่งทางถนนเมื่อทำการขนส่งในระยะทางไกลๆซึ่งการดำเนินการขนส่งทางรางจะมีความได้เปรียบในเชิงของความสามารถในการบรรทุกมากกว่า และความได้เปรียบไนด้านเส้นทางการขนส่ง เนื่องจากการขนส่งทางรางนั้นเป็นการผูกขาดในเส้นทางเดินรถ ซึ่งเมื่อองค์กรผู้ให้บริการขยายความสามารถในการเชื่อมโยงเส้นทางที่แตกต่างหลากหลายทางเลือกก็ยิ่งทำให้การขนส่งทางรางมีความประหยัดมากขึ้นตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นด้วย

ต่อมาเป็นการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางทะเลจะมีความประหยัดด้วยขนาดในการขนส่งแต่ละเที่ยวได้มาก ทำให้มีต้อนทุนต่อหน่วยต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางถนนและทางราง ต่อมาการขนส่งทางท่อ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทของไหล เช่น น้ำมัน ก๊าซ น้ำประปา หรือส่งเอกสารทางท่อตามอาคารสูงเป็นต้น

ผู้ประกอบการจึงต้องมีการวางแผนในการขนส่งให้ดีเลือกการขนส่งที่เหมาะสมกับวัตถุดิบหรือสินค้าที่จะใช้ส่งไปยังผู้บริโภคเพื่อความรวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง และที่สำคัญไม่ทำให้สินค้าหรือวัตถุดิบเสียหายด้วย เพื่อความได้เปรียบทางด้านการทำธุรกิจกับคู่แข่งและเพื่อความก้าวหน้าที่จะตามมาด้วย