บริการรถสไลด์

เรามีรถสไลด์เพื่อบริการ โดยเราสามารถให้บริการได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถยก

บริการรถยก ตลอด 24 ชั่วโมง จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถยก รถลาก รถสไลด์ คือ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาเราสามารถไปช่วยเหลือท่านได้ภายในไม่กี่นาที เรามีพนักงานที่เป็นมืออาชีพ ได้รับการอบรมการดูแลลูกค้าในเรื่องของการให้บริการและวิธีการในการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้บริการ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถเกี่ยวข้าว

บริการรถเกี่ยวข้าว ทั่วราชอาณาจักร จุดเด่นรถเกี่ยวข้าว ของ thaitransport.net คือ เป็นรถเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่ ที่สามารถเกี่ยวข้าว ได้อย่างรวดเร็วประสิทธิภาพสูง สามารถตกลงราคากันได้ บริการอย่างเป็นกันเอง สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถไถ

บริการรถไถ ไถนา ปรับพื้นที่ จุดเด่นรถไถ ของ thaitransport.net คือ มีรถไถรองรับทันที ไม่ต้องรอคิว ให้บริการทั่วราชอาณาจักร ทีมงานที่ดำเนินมืออาชีพ งานออกมาเนียนรวดเร็ว เพราะทีมงานเรามีประสบการณ์ มากว่าสิบปี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถสีข้าวโพด

บริการรถสีข้าวโพด รับสีข้าวโพดทั่วราชอาณาจักร จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถสีข้าวโพด รถสีข้าวโพดของเราทันสมัย ผู้ใช้บริการจะได้รับการสีข้าวโพดที่รวดเร็ว จากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการรับงานสีข้าวโพด เป็นอย่างดี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถแบคโฮ

บริการรถแม็คโคร ขุด ตัก ปรับที่ หรืออื่นๆ จุดเด่นของ ​thaitransport.net ในเรื่องบริการรถแม็คโคร คือ มีรถแม็คโคร มากมายที่พร้อมให้บริการลูกค้า ทันที จากทีมงานที่คลุกคลีอยู่กับรถมาแม็คโครมานับสิบๆปี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถหกล้อ

บริการรถหกล้อขนของ ขนสินค้าการเกษตร ย้ายบ้าน จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถหกล้อ คือ เรามีรถหกล้อที่พร้อมใช้งานได้ทันที ได้รับบริการที่รวดเร็ว แต่มาตรฐานระดับสากลดูแลให้บริการอย่างเป็นกันเอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถกระบะ

บริการรถกระบะ ขนของ ย้ายของ ย้ายบ้าน จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถหกล้อ คือ เรามีรถกระบะที่พร้อมใช้งานได้ทันที ได้รับบริการที่รวดเร็ว ให้บริการอย่างเป็นกันเอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

 

การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง

การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง

การวางแผนทรัพยากรการผลิตเป็นการปรับปรุงและและต่อยอดระบบการวางแผนความต้องการพัสดุให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ขึ้น ทำให้องค์กรมีการวางแผนเชิงบูรณาการกับการผลิตและการขนส่งการวางแผนทรัพยากรการผลิตคือ ระบบการวางแผนและการควบคุม การรวบยอดสำหรับธุรกิจแบบองค์รวม การใช้ตารางการผลิตหลักเพื่อจัดตารางเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ การไหลของเงิน เครื่องจักร ชั่วโมงการทำงาน การบริการซ่อมบำรุงและทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ส่วนต่อมาเป็นการวางแผนทรัพยากรการกระจายสินค้าเป็นการปรับปรุงและต่อยอดระบบการวางแผนความต้องการพัสดุให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ขึ้น

ทำให้องค์กรมีการวางแผนเชิงบูรณาการระหว่างแผนการผลิตกับแผนการขนส่งซึ่งประกอบไปด้วยการวางแผนทรัพยากรการผลิตคือ ระบบการวางแผนและการควบคุม การรวบยอดสำหรับธุรกิจแบบองค์รวม การใช้ตารางการผลิตหลักเพื่อจัดตารางเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ การไหลของเงิน เครื่องจักร ชั่วโมงการทำงาน การบริการซ่อมบำรุง และทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจัดการคลังสินค้าเป็นการศึกษากระบวนการคลังสินค้า สิ่งอำนวยการคลังสินค้าและหลักการจัดการคลังสินค้า ความสำคัญของการจัดการสินค้าและวิธีการรับสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ การจัดเก็บ การจัดเบิก การจัดส่งสินค้าและการออกบิล อธิบายถึงหลักการปฏิบัติการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ หลักการเพื่อการปฏิบัติการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อได้เปรียบละข้อจำกัดของการใช้รหัสสากลและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรับจ่ายสินค้า มุ่งเน้นยกระดับการบริการลูกค้าในระดับสากลเข้าใจถึงความจำเป็นสำหรับระบบและการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร

กระบวนการคลังสินค้าและการขนส่ง เป็นธุรกรรมในการบริการลูกค้าภายในและลุกค้าภายนอกในระบบโลจิสติกส์ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการรับ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การจัดเบิกและการจัดส่งสินค้าเชิงบูรณาการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า คือ การเติมเต็มและการจัดวางสินค้าหมายถึง สินค้าบนชั้นวางเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่จัดเบิก เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอสำหรับการจัดเบิก หรือจัดส่งไปยังพื้นที่จัดส่งถ้ามีการเบิกสินค้าเต็มพาเลต การนับสินค้าหมายถึงสินค้าถูกตรวจสอบโดยการนับตามรอบเวลาและจัดสินค้าให้ถูกต้อง การจัดการสินค้า หมายถึง กระบวนการซื้อ ควบคุมสินค้าขาเข้า การรับสินค้าและออกใบรับสินค้า การจัดเก็บ การจัดเบิก การจัดส่งเข้าสายการผลิต จัดส่งไปยังลูกค้าและการคืนสินค้าในกรณีที่ไม่ถูกต้อง การจัดซื้อพัสดุ หมายถึง การขอซื้อพัสดุเข้าตามระดับที่ต้องการ ขนาดของการสั่งซื้อ และความถี่ในการนำเข้าให้ตรงเวลา การขนส่งขาเข้า หมายถึงกระบวนการตรวจสอบการขนส่งขาเข้าของผู้ค้ามายังคลังพัสดุที่กำหนดในตำแหน่งที่ถูกต้องและตรวจสอบพัสดุตามตารางจัดส่ง ท่ารับสินค้า หมายถึง พื้นที่ที่รถขนส่งขาเข้ามาเทียบเท่าเพื่อนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่รับสินค้า มีการตรวจสอบทั้งจำนวนและคุณภาพ จากนั้นจึงส่งไปยังที่จัดเก็บตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ การตรวจสอบบิลสินค้า หมายถึง เมื่อมีการรับสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีการออกบิล และตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดเก็บสินค้า การเคลื่อนย้ายจัดเก็บ หมายถึง เมื่อบันทึกการรับสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วก็จะเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อเขาสู่ระบบการจัดเก็บสินค้า กระบวนการสั่งซื้อหมายถึง เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ก็จะมีการตรวจสอบสินค้าคงคลังในระบบว่ามีเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอก็ต้องรีบทำการสั่งซื้อสินค้า แต่ถ้ามีเพียงพอก็เตรียมการเพื่อการจัดเบิกต่อไป การจัดเบิก หมายถึง เมื่อระบบคอมพิวเตอร์แจ้งจำนวนสินค้าพร้อมเบิก ระบบก็จะอนุญาตให้ทำการเบิกสินค้าได้เพื่อเข้าสู่ระบบการเติมสินค้าบนชั้นวาง การนับสินค้า หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้องทั้งจำนวนและคุณภาพตามวงจรการนับสินค้าคงคลัง พื้นที่เตรียมจัดส่ง หมายถึง พื้นที่ที่ทำการประกอบหรือบรรจุเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดส่งตามคำสั่งซื้อ การจัดส่งหมายถึงเมื่อมีการนำสินค้าที่เตรียมไว้ขึ้นจัดบนรถตามลำดับ ก็จะทำการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าต่อไป การคืนสินค้า หมายถึงเมื่อมีการจัดส่งสินค้าไปสู่ลูกค้าแล้ว แล้วมีการตรวจสอบจากลูกค้า อาจมีรายการสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ จึงต้องมีการรับคืนสินค้า และรีบทำการส่งสินค้าใหม่ที่ถูกต้องไปยังลูกค้าโดยด่วน การตัดสินค้าออกจากบัญชี หมายถึง เมื่อมีการเบิกสินค้าออกจากพื้นที่จัดเก็บคลังสินค้าในระบบสินค้า จะต้องตัดรายการสินค้านั้นออกจากบัญชีรายการสินค้าคงคลังทันที เพื่อแสดงสถานะสินค้าคงคลังที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีสินค้า ประเภทของคลังสินค้า ลักษณะของคลังสินค้ามีหลากหลายประเภท ตั้งแต่ท่าเรือหรือท่าอากาศยานที่มีการรับสินค้าเข้าจากโรงงานผลิตในประเทศจนถึงการบรรทุกสินค้าขึ้นเรือหรือขึ้นเครื่องบินเพื่อการส่งออกหรือการขนส่งนั่นเอง ถ้าเป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ ก็จะมีสินค้าจำนวนมากที่จะส่งไปยังคลังสินค้าหรือลูกค้า ในความเป็นจริง บางองค์กรอาจจะมีคลังสินค้าที่โรงงาน และใช้การจ้างเหมางานสินค้า รวมทั้งศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคไปจนถึงคลังสินค้าของร้านค้าปลีกทั่วประเทศก็เป็นไปได้ เป็นการจ้างเหมางานปฏิบัติการตั้งแต่การรับสินค้า จัดเก็บ ติดตาม และจัดส่งสินค้ารวมถึงการจัดส่งข้ามหน้าท่า ดังนั้น ประเภทของคลังสินค้าจึงขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ ลักษณะของสินค้า และกิจกรรมเช่น คลังสินค้าห้องเย็น คลังสินค้าปรับอุณหภูมิ คลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าเกษตร คลังสินค้าส่งออก คลังสินค้าขนาดเล็ก คลังสินค้าสาธารณะและคลังสินค้าภาครัฐ ต่อมาก็จะเป็นประสิทธิภาพของการคลังสินค้า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการคลังสินค้าจะขึ้นอยู่กับ สินค้าภายในคลังสินค้าอย่างเหมาะสม มีการออกแบบพื้นที่ใช้งานและอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติการในคลังสินค้า พื้นที่การจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า จะต้องระบุให้ทราบถึงตำแหน่งสินค้าแต่ละรายการเพื่อการปฏิบัติการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรจะต้องมีคุณสมบัติในการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการฝึกฝนในแต่ละงานด้วยแนวทางที่ดีที่สุด และมีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ปราศจากความผิดพลาด เป็นต้น

การจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าในปัจจุบันหากผู้ประกอบการไม่ให้ความสนใจก็จะไม่สามารถเอาชนะและตามทันคู่แข่งได้เพราะในปัจจุบันนั้นมีแนวทางการคมนาคมและการขนส่งเยอะมากมีทั้งการวางรากฐาน วางแนวทางการเลือกแบบการขนส่งและโลจิสติกส์ และยังมีแนวทางอื่นๆอีกหากผู้ประกอบการอยู่นิ่งเฉยท่านก็จะตามไม่ทันผู้ประกอบการท่านอื่นๆและอาจจะทำให้ธุรกิจของท่านเกิดความเสียสมดุลในการค้าขายได้ เพราะเหตุผลนี้เองทางเราจึงได้นำเกล็ดวิธีและกลเม็ดต่างๆมาให้ท่านผู้ปะกอบการได้อ่านเพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ประกอบการไม่มากก็น้อยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ประกอบการจะสามารถนำไปปรับใช้ในการในธุรกิจของท่านให้ดำเนินไปด้วยดีและมีความรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป