บริการรถสไลด์

เรามีรถสไลด์เพื่อบริการ โดยเราสามารถให้บริการได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถยก

บริการรถยก ตลอด 24 ชั่วโมง จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถยก รถลาก รถสไลด์ คือ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาเราสามารถไปช่วยเหลือท่านได้ภายในไม่กี่นาที เรามีพนักงานที่เป็นมืออาชีพ ได้รับการอบรมการดูแลลูกค้าในเรื่องของการให้บริการและวิธีการในการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้บริการ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถเกี่ยวข้าว

บริการรถเกี่ยวข้าว ทั่วราชอาณาจักร จุดเด่นรถเกี่ยวข้าว ของ thaitransport.net คือ เป็นรถเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่ ที่สามารถเกี่ยวข้าว ได้อย่างรวดเร็วประสิทธิภาพสูง สามารถตกลงราคากันได้ บริการอย่างเป็นกันเอง สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถไถ

บริการรถไถ ไถนา ปรับพื้นที่ จุดเด่นรถไถ ของ thaitransport.net คือ มีรถไถรองรับทันที ไม่ต้องรอคิว ให้บริการทั่วราชอาณาจักร ทีมงานที่ดำเนินมืออาชีพ งานออกมาเนียนรวดเร็ว เพราะทีมงานเรามีประสบการณ์ มากว่าสิบปี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถสีข้าวโพด

บริการรถสีข้าวโพด รับสีข้าวโพดทั่วราชอาณาจักร จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถสีข้าวโพด รถสีข้าวโพดของเราทันสมัย ผู้ใช้บริการจะได้รับการสีข้าวโพดที่รวดเร็ว จากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการรับงานสีข้าวโพด เป็นอย่างดี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถแบคโฮ

บริการรถแม็คโคร ขุด ตัก ปรับที่ หรืออื่นๆ จุดเด่นของ ​thaitransport.net ในเรื่องบริการรถแม็คโคร คือ มีรถแม็คโคร มากมายที่พร้อมให้บริการลูกค้า ทันที จากทีมงานที่คลุกคลีอยู่กับรถมาแม็คโครมานับสิบๆปี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถหกล้อ

บริการรถหกล้อขนของ ขนสินค้าการเกษตร ย้ายบ้าน จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถหกล้อ คือ เรามีรถหกล้อที่พร้อมใช้งานได้ทันที ได้รับบริการที่รวดเร็ว แต่มาตรฐานระดับสากลดูแลให้บริการอย่างเป็นกันเอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถกระบะ

บริการรถกระบะ ขนของ ย้ายของ ย้ายบ้าน จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถหกล้อ คือ เรามีรถกระบะที่พร้อมใช้งานได้ทันที ได้รับบริการที่รวดเร็ว ให้บริการอย่างเป็นกันเอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

 

โครงสร้างต้นทุนการขนส่ง

โครงสร้างต้นทุนการขนส่ง

โครงสร้างต้นทุนการขนส่ง

โครงสร้างต้นทุนการขนส่งแต่ละรูปแบบ เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมในการขนส่งนั้น โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร กล่าวคือ

 • ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนปฏิบัติการกับต้นทุนการดำเนินการ
 • ต้นทุนปฏิบัติการ หมายถึง ต้นทุนที่เกิดจากรายจ่ายประจำในการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ค่าเช่าซื้อ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนพนักงานขับยานพาหนะ ค่าใบอนุญาต และค่าประกันภัย เป็นต้น
 • ต้นทุนดำเนินการ หมายถึง ค่าโสหุ้ยหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อมที่เกิดขึ้นใน การขนส่ง เช่น ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่ง
 • ต้นทุนแปรผัน คือ ต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการใช้ยานพาหนะในการขนส่งเช่น ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุง
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม หมายถึง ต้นทุนที่เกิดจากการผลิตหรือการดำเนินกิจกรรมใด เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย โดยในที่นี้ หมายความถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น โดยนำหนักหรือจำนวนที่จะทำการขนส่งเพิ่มขึ้น เนื่องจากน้ำหนักหรือจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้อาจส่งผลให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น เช่นการเพิ่มขึ้นของน้ำมัน ค่าจัดเก็บ ค่าเคลื่อนย้าย ค่ารวบรวมสินค้า และในบางครั้งจะรวมถึงค่าบริการสถานี ในกรณีที่จะต้องทำการขนส่งสินค้าขากลับตามข้อตกลงระหว่างคู่ค้าด้วย

เมื่อทราบถึงความหมายของต้นทุนต่างๆที่ประกอบอยู่ในโครงสร้างต้นทุนการขนส่งโดยภาพรวมแล้วต่อไปจะเป็นตัวอย่างที่แสดงรายละเอียดของต้นทุนการขนส่งแต่ละประเภทที่มีการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

    ต้นทุนการขนส่งทางอากาศ จะประกอบด้วย ต้นทุนที่คงที่ เป็นต้นทุนที่เป็นรายจ่ายประจำ โดยค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณของกิจกรรมการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย

 • ต้นทุนค่าโสหุ้ย เช่น การจัดจ้างและซ่อมบำรุงอาคาร เครื่องมือ สิ่งอำนวยการ ค่าประกันภัยทรัพย์สินอื่นๆ นอกจากเครื่องบิน ค่าการจัดการ ค่าอำนวยการ และค่าควบคุมดูแล ค่าและค่าฝึกอบรม
 • ต้นทุนประจำ เช่น ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย ค่าประกันภัยเครื่องบิน ค่าใบอนุญาตและการอนุญาตปฏิบัติการบิน เงินเดือน และค่าบำรุงรักษาประจำ
 • ต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนที่สัมพันธ์กับปริมาณของกิจกรรมการขนส่งที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเครื่องยนต์ ค่าชิ้นส่วน และค่าเปลี่ยนอะไหล่ในการซ่อมบำรุงใหญ่ และค่าใช้จ่ายลูกเรือในเที่ยวบิน เป็นต้น

    ต้นทุนการขนส่งทางถนน เช่น ต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนที่เป็นรายจ่ายประจำ โดยค่าใช้จ่ายเหล่านั้นไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณของกิจกรรมการขนส่งทางถนน เช่น ค่าโสหุ้ย ค่าที่ดินและอาคาร โดยมีใบอนุญาตการเช่าสำนักงานและคลังสินค้า ค่าสิ่งอำนวยการสถานี อย่างเช่นยานพาหนะในคลังสินค้า พื้นที่จอดรถโรงซ่อมรถ สิ่งอำนวยการบรรทุกสินค้าประจำและเครื่องมือ ค่าการจัดการ อำนวยการและค่าบทบาทสนับสนุนอื่นๆ

 • ต้นทุนประจำ รายการของต้นทุนประจำที่เกิดขึ้นในการดำเนินการขนส่งทางถนนนั้นนับว่ามีหลากหลาย เช่น การลงทุนในสินทรัพย์เมื่อมีการจัดซื้อรถบรรทุก ต้นทุนประจำในกรณีนี้ก็คือ ดอกเบี้ยในการลงทุนกรณีนำเงินไปซื้อรถ หรืออาจเรียกว่าเป็นต้นทุนค่าเสียหายค่าเสียโอกาสในการนำเงินไปลงทุนในกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงค่าเสื่อมราคารถบรรทุก ค่าใบอนุญาต ค่าประกันภัย เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น
 • ต้นทุนผันแปร คือรายการต้นทุนดำเนินการของการขนส่ง ทางถนนที่มีความผันแปรตามการใช้รถบรรทุก อันได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง ค่าน้ำมันเครื่องยนต์ ค่ายาง ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา อาจรวมถึงต้นทันค่าบริการและน้ำมันหล่อลื่นยกเว้นค่าน้ำมันเครื่องยนต์ซึ่งแยกออกจากรายการต้นทุนดำเนินการ ค่าการตรวจสภาพการเปลี่ยนอะไหล่และยกเครื่อง การซ่อมหรือการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่แทนอะไหล่เก่าที่ชำรุดสึกหรอ ซึ่งต้นทุนซ่อมแซมบำรุงโดยทั่วไปนี้นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มากเป็นอันดับสองของต้นทุนดำเนินการ
 • ต้นทุนปฏิบัติการ ในเที่ยวเดินรถพิเศษอาจจะมีต้นทุนการขนส่งต่างๆเช่น ค่าธรรมเนียมผ่านด่าน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตข้ามแดนในกรณีขนส่งเข้าประเทศเพื่อนบ้าน ค่าธรรมเนียมที่พักสินค้าเมื่อติดข้อห้ามทางการขนส่ง ตลอดจนต้นทุนการเคลื่อนย้าย ณ ปลายทางในกรณีที่คู่ค้าไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายเป็นของตนเอง เป็นต้น

    ต้นทุนการขนส่งราง ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าอำนวยการ และค่าโสหุ้ยการจัดการ ต่อมาเป็นต้นทุนการผันแปร ตัวอย่างเช่น ค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยการเพื่อการยืดอายุการใช้การ เช่น ค่าบำรุงรักษารางรถไฟและอะไหล่พิเศษ ค่าการจัดการจราจร ต้นทุนเดินรถ อย่างไรก็ตามสำหรับการขนส่งทางรางจะมีความยากลำบากในการจัดสรรต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยเนื่องจากต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมส่วนใหญ่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน นี่จึงเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องหามาตรการอื่นๆ เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดและจัดสรรต้นทุนให้ชัดเจน โดยทั่วไปจะใช้การจัดสรรต้นทุนบนพื้นฐานของการปฏิบัติงาน โดยจะแบ่งต้นทุนออกเป็น 5 กลุ่มแยกตามวิธีการบันทึกดังต่อไปนี้คือ

 1. ต้นทุนสถานี แสดงในต้นทุนต่อต้นทุนการขนส่ง
 2. ต้นทุนเดินรถไฟ แสดงในระยะทางเป็นกิโลเมตรการขนส่ง
 3. ต้นทุนพลังงานที่ใช้ แสดงในพลังงานต่อการเดินรถไฟ
 4. ต้นทุนปฏิบัติการขนส่ง แสดงในค่ากิโลเมตรการขนส่ง
 5. ต้นทุนการรวบรวมสินค้า แสดงในชั่วโมงการทำงาน

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนรวมของการขนส่งจะพบว่า ต้นทุนรวมของการขนส่งทางรางจะสูงกว่าการขนส่งทางถนนในระยะสั้น แต่จะต่ำกว่าเมื่อทำการขนส่งในระยะทางไกล

    ต้นทุนทางทะเล

 • ต้นทุนคงที่ ประกอบด้วย ค่าโสหุ้ย(การจัดการ อำนวยการ และข้อผูกมัดสำนักงาน) อย่างเช่น ค่าการตลาดโฆษณา ต้นทุนการขายและค่านายหน้าตัวแทน ค่าสายเดินเรืออำนวยการ ซึ่งเป็นต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวกับกิจกรรมการขนส่งทางทะเล
 • ต้นทุนประจำ เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ค่าตรวจสอบเรือ และตรวจสภาพโดยปกติจะทำการตรวจสภาพทุก 4 ปี ค่าประกันภัย ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้างลูกเรือประจำนอกจากจะทำสัญญาเที่ยว อัตราแลภาษีอากรการเดินเรือค่าจัดเก็บสินค้าบนเรือ
 • ต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่าเชื้อเพลิง ค่าจ้างลูกเรือสัญญาจ้างแต่ละเที่ยวการขนส่ง ค่าท่าเรือและบริการสถานี ค่าประกันภัยที่ครอบคลุมค่าความเสี่ยงทางน้ำ ค่าบำรุงรักษาเรือ ค่าขนส่งเช่นต้นทุนทั้งหมดเกี่ยวกับคลังสินค้า การบรรทุกสินค้า การบรรจุสินค้าและการนำของลงจากเรือ ค่าเดินเรือเบ็ดเตล็ด

    ต้นทุนการขนส่งทางท่อ องค์ประกอบต้นทุนที่มีความชัดเจนของการขนส่งทางท่อคือ ต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิบัตรท่อปั๊มและสิ่งอำนวยการคลังสินค้า ที่เป็นทรัพย์สินถาวร และต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนที่เห็นได้จากการขนส่งทางท่อ นั่นคือ ค่าไฟฟ้าระหว่างการใช้งาน ค่าจ้างล่วงเวลาของพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมปั๊มและวาล์ว และค่าซ่อมแซมที่เป็นจริงแต่ละคราว เป็นต้น

หวังว่าผู้ประกอบการและผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจจากบทความนี้ไม่มากก็น้อยและหวังว่าผู้ประกอบการและผู้อ่านจะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจของท่านอย่างเหมาะสมด้วยความรู้และหลักการที่สามารถเป็นบทบาทและบทเรียนในการดำเนินธุรกิจในการขนส่งได้

TTS Team (thaitransport.net) เป็นทีมงานที่รวมตัวกันเพื่อให้ บริการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็น บริการขนของย้ายที่พัก บริการขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ขนมันสัมปะหลัง ขนข้าวเปลือก ขนข้าวโพด เป็นต้น และนอกจากนี้ เรายังมี บริการรถสไลด์ รถสไลด์ออน บริการรถยก ในพื้นที่ กรุงเทพ และ ต่างจังหวัด ซึ่งทางเราได้ตระหนักถึงมาตรฐานในการให้บริการตามหลักการบริการขนส่งอย่างเคร่งครัด

หากสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับเรา Click ที่นี้ เกี่ยวกับเรา