บริการรถสไลด์

เรามีรถสไลด์เพื่อบริการ โดยเราสามารถให้บริการได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถยก

บริการรถยก ตลอด 24 ชั่วโมง จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถยก รถลาก รถสไลด์ คือ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาเราสามารถไปช่วยเหลือท่านได้ภายในไม่กี่นาที เรามีพนักงานที่เป็นมืออาชีพ ได้รับการอบรมการดูแลลูกค้าในเรื่องของการให้บริการและวิธีการในการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้บริการ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถเกี่ยวข้าว

บริการรถเกี่ยวข้าว ทั่วราชอาณาจักร จุดเด่นรถเกี่ยวข้าว ของ thaitransport.net คือ เป็นรถเกี่ยวข้าวรุ่นใหม่ ที่สามารถเกี่ยวข้าว ได้อย่างรวดเร็วประสิทธิภาพสูง สามารถตกลงราคากันได้ บริการอย่างเป็นกันเอง สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถไถ

บริการรถไถ ไถนา ปรับพื้นที่ จุดเด่นรถไถ ของ thaitransport.net คือ มีรถไถรองรับทันที ไม่ต้องรอคิว ให้บริการทั่วราชอาณาจักร ทีมงานที่ดำเนินมืออาชีพ งานออกมาเนียนรวดเร็ว เพราะทีมงานเรามีประสบการณ์ มากว่าสิบปี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถสีข้าวโพด

บริการรถสีข้าวโพด รับสีข้าวโพดทั่วราชอาณาจักร จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถสีข้าวโพด รถสีข้าวโพดของเราทันสมัย ผู้ใช้บริการจะได้รับการสีข้าวโพดที่รวดเร็ว จากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการรับงานสีข้าวโพด เป็นอย่างดี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถแบคโฮ

บริการรถแม็คโคร ขุด ตัก ปรับที่ หรืออื่นๆ จุดเด่นของ ​thaitransport.net ในเรื่องบริการรถแม็คโคร คือ มีรถแม็คโคร มากมายที่พร้อมให้บริการลูกค้า ทันที จากทีมงานที่คลุกคลีอยู่กับรถมาแม็คโครมานับสิบๆปี สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถหกล้อ

บริการรถหกล้อขนของ ขนสินค้าการเกษตร ย้ายบ้าน จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถหกล้อ คือ เรามีรถหกล้อที่พร้อมใช้งานได้ทันที ได้รับบริการที่รวดเร็ว แต่มาตรฐานระดับสากลดูแลให้บริการอย่างเป็นกันเอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

บริการรถกระบะ

บริการรถกระบะ ขนของ ย้ายของ ย้ายบ้าน จุดเด่นของ thaitransport.net ในเรื่องบริการรถหกล้อ คือ เรามีรถกระบะที่พร้อมใช้งานได้ทันที ได้รับบริการที่รวดเร็ว ให้บริการอย่างเป็นกันเอง ด้วยทีมงานมืออาชีพ สนใจบริการติดต่อ 099-299-6785 (คุณนิรันดร์), 094-259-3044 (คุณธนดล) More »

 

การรวบรวมสินค้าเพื่อการขนส่ง

การรวบรวมสินค้าเพื่อการขนส่ง

การรวบรวมสินค้าการขนส่งเมื่อส่งออก

สินค้าส่งออกคือ สินค้าที่ผู้ผลิตทำการผลิตและรวบรวมให้ได้ตามจำนวนที่มีการสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อเตรียมจัดส่งไปยังผู้ซื้อสินค้าปลายทาง เช่น ในการขนส่งล่วงหน้าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมความพร้อมสำหรับเตรียมการขนส่ง ตั้งแต่การขนส่งโดยรถหกล้อไปจนถึงท่าเรือ การขึ้นของบนเรือ และการขนส่งทางเรือไปยังประเทศปลายทาง วิธีการรวบรวมสินค้าเพื่อการขนส่ง มี 3 ลักษณะที่นิยมสำหรับการรวบรวมสินค้าเพื่อการขนส่ง ดังนี้

 • โอนย้ายสินค้าจากยานพาหนะขนาดเล็กไปสู่ยานพาหนะขนาดใหญ่สำหรับเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางปกติ รวมศูนย์และกระจายการขนส่งใหม่เพื่อลดระยะทางรวมของการขนส่ง ลดความถี่ของการขนส่งเพื่อการขนส่งไปเที่ยวเดียว ต่อมาเป็นหน่วยการบรรทุกและการบรรจุเพื่อการจัดส่งหน่วยการบรรทุกเป็นการรวบรวมรายการกลุ่มสินค้าเข้าด้วยกัน ด้วยการกำหนดจำนวนในการบรรจุ
 • วิธีการบรรจุที่ปลอดภัยบนพาลเลตหรือบรรจุเข้าไว้ในคอนเทนเนอร์ จำนวนที่มากขึ้นของรายการจัดส่งลดลงการจัดกลุ่มต่อหน่วยการขนส่งที่ดีควรพิจารณาถึง ประสิทธิภาพคือการจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย และการขนย้ายสินค้าในการบรรจุที่ดีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการเคลื่อนย้ายด้วยแรงงานคนในแต่ละรายการสินค้า
 • การชี้บ่งสินค้าและการติดตามสินค้าส่งออก คือสินค้าต้องมีความพร้อมมากขึ้นที่สามารถชี้บ่งได้ เมื่อจัดเก็บในหน่วยบรรทุกรายการสืบค้นและติดตามได้ในระหว่างขนส่งเพื่อการลดปัญหาให้น้อยลง ต่อมาเป็นความปลอดภัยสินค้า คือหน่วยบรรทุกสามารถเคลื่อนย้ายด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลที่รวดเร็ว ปลอดภัย ลดความสูญเสีย และการสูญหายมากกว่าการทำงานด้วยคน การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ คือการบรรจุหน่วยการใช้งานให้สามารถตัก จัดเก็บ เคลื่อนย้ายและบรรจุ ให้เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในสิ่งอำนวยการจัดเก็บและยานพาหนะ ต่อมาเป็นเวลาในการขนส่ง คือหน่วยบรรจุสามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บในเวลาที่น้อยลวงการจัดหายานพาหนะที่ดีกว่าในการใช้งานจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

การขนส่งระหว่างประเทศ

  การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้นมีปัจจัยที่จำเป็นต้องพิจารณาหลายประการ

 • ประการแรก การเลือกเส้นทางหลักที่จะใช้ในการขนส่ง
 • ประการที่สอง คือ มาตรฐานในการบรรทุกและลักษณะการเคลื่อนย้าย
 • ประการที่สาม คือ ความแตกต่างของอัตราค่าขนส่งในแต่ละประเทศ ระบบโลจิสติกส์มีการเชื่อมโยงการขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของแต่ละประเทศ ซึ่งมีกลุ่มผู้ให้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆดังนี้คือผู้ที่ต้องการส่งออกสินค้า ซึ่งนับเป็นบุคคลที่หนึ่งในขั้นตอนการส่งออกสินค้า ต่อมาผู้ที่ให้บริการดำเนินการส่งสินค้าออก(บุคคลที่หนึ่ง)โดยผู้ให้บริการในขั้นนี้เรียกว่าบุคคลที่สองที่มีส่วนเชื่อมโยงประสานงานในการส่งสินค้าออก ผู้ให้บริการหรือรับดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สองอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะเรียกว่าเป็นผู้ให้บริการในลำดับที่สาม หรือลำดับต่อๆไปนั่นเอง

ผู้ให้บริการขนส่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ ผู้ให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ผู้ให้บริการขนส่งย่อย ซึ่งจะให้บริการขนส่งเฉพาะในด้านที่มีความชำนาญ ต่อมาเป็นหลักปฏิบัติในการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ จากที่ได้ทราบถึงลักษณะข้อดี และข้อด้อยของการขนส่งแต่ละประเภท รวมถึงหลักในการพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการขนส่งเพื่อให้เหมาะสมกับคุณลักษณะต่างๆของสินค้าแล้ว สิ่งต่อไปต้องศึกษาทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถสร้างประสิทธิภาพในการขนส่งอย่างสมบูรณ์เพิ่มขึ้นก็คือ การศึกษาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งหลักการปฏิบัติที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ จะพิจารณาในประเด็นของการจัดเส้นทางและการจัดตารางเวลาจัดส่ง โดยบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ อันดับแรกเป็นแนวทางการจัดเส้นทางและตารางการขนส่งระยะไกล สำหรับกรณีที่การขนส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทางนั้นเป็นการขนส่งในระยะไกลแต่มีจุดหมายปลายทางน้อยแห่ง การพิจารณาแนวทางในการจัดเส้นทางและตารางเวลาการขนส่ง จะประกอบด้วยหลักในการปฏิบัติ ดังนี้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขนส่งคือ การจัดพิจารณาการจัดการเส้นทางในการเคลื่อนที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การคำนวณขนาดบรรจุต่อหน่วยให้มากที่สุด

การพิจารณาเลือกใช้ยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถบรรทุกได้ในปริมาณที่มากที่สุด ความสามารถในการรวบรวมสินค้าในการขนส่งต่อครั้งให้เหมาะสมกับขนาดของยานพาหนะที่ใช้ ความยืดหยุ่นของยานพาหนะที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านจำนวนและลักษณะในการขนส่ง ความเป็นมาตรฐานสากล ความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการลำเลียงสินค้าขึ้นลงจากยานพาหนะ การรวบรวมการขนส่งให้ได้ในระยะทางไกล การใช้อุปกรณ์สูงสุดจากปัจจัยนำเข้า ต่อมาเป็นแนวทางการจัดการเส้นทางและตารางการขนส่งภายในท้องถิ่นหรือการขนส่งระยะสั้น การขนส่งระยะสั้นโดยทั่วไปจะมีข้อจำกัดในด้านเวลาและเป็นการจัดส่งที่ต้องการสินค้าในจำนวนที่ไม่มากแต่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และความตรงต่อเวลาค่อนข้างสูง ดังนั้น หลักปฏิบัติสำหรับการขนส่งระยะสั้นนี้จึงมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพในการลดความซ้ำซ้อนในการลดความซ้ำซ้อนของเส้นทางและการจัดการด้านเวลาที่ต้องเที่ยงตรงโดยมีหลักการดังต่อไปนี้

 • การจัดการให้มีจุดบริการขนส่งที่รวมกลุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • การจัดตั้งจุดบริการการขนส่งเพื่อการจัดการจัดส่งรายวันอย่างเพียงพอ การวางแผนกำหนดเส้นทาง โดยเริ่มที่การค้นหาจุดให้บริการปลายทางที่ห่างออกไปมากที่สุด พิจารณาเลือกเส้นทางที่สามารถลดระยะทางในการบรรทุกของหนักที่สุดในการขนส่ง ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งของยานพาหนะแต่ละคันเพื่อลดการใช้เส้นทางซ้ำซ้อนกัน คำนึงถึงส่วนเส้นทางของยานพาหนะแต่ละคันว่าจะไม่เกิดการเคลื่อนที่วกวนจนเกิดเป็นจุดตัดของเส้นทางที่ใช้
 • การใช้ยานพาหนะที่ใหญ่ที่สุด รวบรวมสินค้าที่จะจัดส่งให้ครบถ้วนในเที่ยวเดียวกัน หลีกเลี่ยงจุดบริการเดี่ยวที่ตั้งไกลจากกลุ่มการขนส่งเดียวกัน หลีกเลี่ยงการใช้ช่องทางที่มีข้อจำกัดด้านเวลา

การขนส่งในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งการขนส่งทั้งสิ้นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าจากรากหญ้าสู่สากล ดังนั้นผู้ประกอบการทุกท่านควรหันมาใส่ใจในรายละเอียดเรื่องนี้เป็นพิเศษจะได้ตามทันสิ่งใหม่ๆและธุรกิจของท่านก็จะได้ก้าวไกลมีการติดต่อสื่อสาร คมนาคม กับหลายๆพื้นที่เพื่อที่ธุรกิจของท่านจะได้ขยายอาณาเขตการติดต่อค้าขายขึ้นเรื่อยๆเพื่ออนาคตที่มีความก้าวหน้ารออยู่ หวังว่าในบทนี้จะสามารถเป็นบทเรียนที่ท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในงานในธุรกิจของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะการขนส่งคือแรงกระตุ้นและแรงผลักดันให้เศรษฐกิจก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่ต่างแดนจะได้มีการติดต่อค้าขายกันได้อย่างสะดวกสบาย